Stedelijke basisschool de Bollenboom Zammelseweg 183 2440 Geel 014/56 65 21 sbs.zuid@geel.be
Rooms-katholieke godsdienst

Tijdens de godsdienstlessen volgen we het leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het lager onderwijs in Vlaanderen.
Het wil kinderen helpen vormen in de levensbeschouwelijke en/of religieuze aspecten in hun leven. Hen gevoelig maken voor de positieve mogelijkheden in onze wereld en in de huidige tijdgeest, opdat ze kritische en weerbare volwassenen worden, die hun verantwoordelijkheid opnemen om de samenleving menswaardig en leefbaar te maken voor iedereen.

Elk schooljaar is er ook een project samen met alle levensbeschouwingen binnen de klas om kinderen te begeleiden in hun wereldburgerschap en elkaars uitvalshoek te leren kennen.

Thema’s eerste en tweede leerjaar

 1. Mag ik zijn wie ik ben?
 2. Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden… maar ik kan niet alles.
 3. Ik voel mij vandaag zo…
 4. Dragen en gedragen worden
 5. Geboorte en groei
 6. Op verkenning in de natuur
 7. Ik wil het goede doen
 8. Water
 9. Brood
 10. Liturgisch en pastoraal jaar ( Kerstmis, Pasen, …)
 11. Het Jezusverhaal

Thema’s derde en vierde leerjaar

 1. Vergeving en verzoening
 2. Verbondenheid in verdriet
 3. Stilte en gebed, ontvankelijkheid
 4. Anders zijn, ontmoeting
 5. Conflicten
 6. Mens en natuur, gave en opgave
 7. Gewetensvol handelen
 8. Levensadem
 9. Symbolen
 10. Aarde en vruchtbaarheid
 11. Liturgisch en pastoraal jaar
 12. Jozef, Mozes

Thema’s vijfde en zesde leerjaar

 1. Wat maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?
 2. Grenzen van het leven
 3. Bewogen worden en in beweging komen
 4. Groeien in liefde en tederheid
 5. Bewogen en zoeken mensen vinden elkaar. Kerk- andere godsdiensten
 6. Samen leven tussen werkelijkheid en droom
 7. Natuur en cultuur
 8. Verantwoordelijkheid en engagement
 9. Vuur
 10. Bijbel
 11. Liturgisch en pastoraal jaar
 12. Paulus, Elia