Stedelijke basisschool de Bollenboom Zammelseweg 183 2440 Geel 014/56 65 21 sbs.debollenboom@geel.be

MOS: milieuzorg op school

Wij vinden het als school zeer belangrijk om kinderen bewust te maken voor de zorg voor het milieu. Wij integreren dit MOS-concept in de gehele schoolorganisatie.
Zo hanteren wij volgende afspraken:

Voor afvalpreventie:
– recyclage papier wordt altijd gebruikt.
– Er wordt geen blik meegebracht naar de school.
– We vragen om een koekendoos te gebruiken (zonder papiertjes)
– De postverdeling gebeurt via de gezinsoudsten
– Nieuwsbrieven worden zo veel mogelijk per mail verstuurd.
– Het kopieerwerk gebeurt zo veel mogelijk recto-verso

Voor water:
– Zuinig mogelijk gebruik van water wordt gepromoot.
– Regenwaterton wordt gehanteerd voor het poetsen en als er wateractiviteiten zijn zoals bv. fietsenwash, …
– Wateronderzoek o.l.v Natuurpunt
– Bezoek aan Hidrodoe om 3j.

Voor verkeer:
– September: autoluwe schooldag tijdens de verkeersweek van de stad Geel
– MOS-2-daagse: 1 dag autoluwe schooldag, 1 dag Dikke truiendag
– Sam de Verkeersslang is zeer positief ervaren en zal de volgende schooljaren ook gehanteerd worden.

Voor energie:
– Wij nemen elk jaar deel aan Dikke truiendag

Voor natuur op school:
– Naast het 1e leerjaar is een tuintje, zij onderhouden dit
– Jaarlijkse samenwerking met Natuurpunt voor educatieve wandelingen

Algemene afspraken:
De afspraken die er tijdens de voorgaande schooljaren (projectweken rond Water en verkeer) zijn vastgelegd worden tijdens de volgende schooljaren ook herhaald. Elk schooljaar komt dus Afval, Water, Verkeer en Energie opnieuw in de kijker in de klas. LKrn/ kinderen bepalen wanneer. Tijdens een projectweek over de school gebeurt dit in overleg met de lkrn.
In de kleuterschool komt elk jaar een onderdeel van mos in een bepaald thema aan bod. Dit jaar was dit bijvoorbeeld afvalpreventie met Sinterklaas. De zwarte pieten hebben samen met de kleuters in spelvorm gesorteerd.