Stedelijke basisschool de Bollenboom Zammelseweg 183 2440 Geel 014/56 65 21 sbs.debollenboom@geel.be
Opvang

Voor- en naschoolse opvang door juf Carine.
Er is voor- en naschoolse opvang voorzien en dit van 7u00 tot 8u30 en van 15u30 tot 18u00. Op woensdagmiddag is er opvang voorzien van 12u35 tot 18u00.

Per begonnen half uur betaalt men € 1,09. Er wordt een korting toegestaan van 25% bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.
De bijdrage voor de voor- en naschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar is eveneens fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest om bij uw belastingsaangifte te voegen, wordt in de loop van de maand april-mei volgend op het betrokken kalenderjaar aan u bezorgd. Dit attest wordt opgemaakt door de ontvangerij van Stad Geel.

Bij het einde van de lessen wachten de kinderen onder begeleiding van een leerkracht op ouders, familieleden, … Indien deze door onverwacht verlet niet tijdig aanwezig kunnen zijn gaan hun kinderen automatisch mee naar de opvang.

Wie geïnteresseerd is in opvangmogelijkheden op vakantiedagen, kan steeds terecht bij de buitenschoolse kinderopvang Bengelbende. Deze is gevestigd in het centrum van Geel. Er is een locatie in de Burgstraat 25, De Billemontstraat, Larum en Winkelomheide. Je kan De Bengelbende bereiken op het nummer 014 56 73 45 of via het e-mailadres : bengelbende@geel.be
Op vraag kan je ook een foldertje met de gegevens bekomen op het secretariaat van onze school. Of je kan de folder hier downloaden.

Vanaf september 2024 werkt onze school samen met De Bengelbende, een organisatie vanuit het Sociaal huis in samenwerking met stad Geel. Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn welkom. De Bengelbende is ook erkend als een inclusieve opvang; ook kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften kunnen komen spelen.

OPENINGSTIJDEN vanaf 2 september 2024

  •  voor- en naschools : ’s morgens van 6.30 uur tot begin schooltijd – ’s avonds van einde schooltijd tot 18.15 uur
    • op woensdagnamiddag:na school tot 18.15 uur
    • op vakantie- en schoolvrije dagen:van 6.30 uur tot 18.15 uur

REGISTRATIE

Kinderen kunnen pas deelnemen aan De Bengelbende nadat ze geregistreerd zijn.

Registreren kan via: https://bengelbende.i-active.be. Klik onderaan om een account aan te maken.

Zodra De Bengelbende het account heeft goedgekeurd, kun je inschrijven voor de verschillende opvangmomenten naar keuze.

Dit kan tot 5 werkdagen duren.

INLICHTINGEN

Coördinatoren buitenschoolse kinderopvang : Burgstraat 25 2440 Geel

Tel .014 56 73 45  – bengelbende@geel.be www.geel.be/bengelbende