Stedelijke basisschool de Bollenboom Zammelseweg 183 2440 Geel 014/56 65 21 sbs.zuid@geel.be
Opvang

Voor- en naschoolse opvang
Er is voor- en naschoolse opvang voorzien en dit van 7u00 tot 8u30 en van 15u30 tot 18u00. Op woensdagmiddag is er opvang voorzien van 12u35 tot 18u00.

LET OP TIJDELIJK ANDERE UREN WEGENS LANGDURIGE AFWEZIGHEID VAN OPVANGVERANTWOORDELIJKE  

‘s avonds tot 17u15 en op woensdag tot 14u30. bedankt voor uw begrip

Per begonnen half uur betaalt men € 0,96. Er wordt een korting toegestaan van 25% bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.
De bijdrage voor de voor- en naschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar is eveneens fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest om bij uw belastingsaangifte te voegen, wordt in de loop van de maand april-mei volgend op het betrokken kalenderjaar aan u bezorgd. Dit attest wordt opgemaakt door de ontvangerij van Stad Geel.

Gelieve u voor meer inlichtingen te wenden tot de directie.

Bij het einde van de lessen wachten de kinderen onder begeleiding van een leerkracht op ouders, familieleden, … die door onverwacht verlet niet tijdig aanwezig kunnen zijn. Deze kinderen gaan automatisch mee naar de opvang.

Wie geïnteresseerd is in opvangmogelijkheden op vakantiedagen, kan steeds terecht bij de buitenschoolse kinderopvang Bengelbende. Deze is gevestigd in het centrum van Geel. Er is een locatie in de Burgstraat 25, De Billemontstraat, Larum en Winkelomheide. Je kan de bengelbende bereiken op het nummer           014 56 73 45 of via het e-mailadres : bengelbende@geel.be
Op vraag kan je ook een foldertje met de gegevens bekomen op het secretariaat van onze school. Of je kan de folder hier downloaden.