Stedelijke basisschool de Bollenboom Zammelseweg 183 2440 Geel 014/56 65 21 sbs.zuid@geel.be
Brochures
infobrochure infobrochure 2022-2023
Pedagogisch project SBS Geel pedagogisch project 2019   Pedagogisch project PPT nov 2018
Schoolreglement Schoolreglement_SBSGeel_2022-2023
Busvervoer Businfolijn: 014 56 64 95 – businfolijn@geel.be

Protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de gegevensuitwisseling van gegevens bij het organiseren van zonaal collectief leerlingenvervoer tussen de Schoolbesturen, AGODI en De Lijn (2020_01)

meer info via volgende link: Algemene protocollen onderwijs GDPR | OVSG.