Stedelijke basisschool de Bollenboom Zammelseweg 183 2440 Geel 014/56 65 21 sbs.debollenboom@geel.be
Islam op school

Islam op school zorgt ervoor dat leerlingen de nodige normen en waarden meekrijgen die zij thuis hebben gekregen. Als leerkrachten breiden we uit op de opvoeding van de leerlingen. Wij treden op als opvoeders die de bestaande normen en waarden vertalen naar een maatschappij van vandaag. Wij zorgen er steeds voor dat onze leerlingen hun geloof op de juiste manier in de praktijk brengen.
In dit vak kunnen leerlingen terecht met hun vragen uit hun privé en kunnen wij als leerkrachten toetsen wat onze leerlingen bezig houdt.

Tijdens de Islamlessen wordt er aandacht gegeven aan de volgende thema’s: respect voor de mens, respect voor de vrije mening, respect voor vrijheid, respect voor het morele en respect voor het culturele erfgoed. De lessen zijn opgebouwd rond de 6 studiedomeinen: Geloofsleer, Aanbidding, Het leven van de profeet, Koran, Zedelijkheid, Godsdienst en Cultuur. Tijdens de belangrijke feestdagen zoals het offerfeest en het Suikerfeest wordt er gewerkt rond deze thema’s en wordt het feest in de klas gevierd.