Stedelijke basisschool de Bollenboom Zammelseweg 183 2440 Geel 014/56 65 21 sbs.debollenboom@geel.be

4LO: De klas van juf Els

2023-2024

We zetten het lezen in de schijnwerpers. We onderzoeken de boekenbeesten. Enkele keren in de week gaan we kwartierlezen of lezen we samen met het 3de en het 5de.

In de klas rekenen we met Reken Maar! Onze getallen breiden we verder uit tot 100 000 en we rekenen ook met kommagetallen.

Voor taal leren we moeilijkere woorden schrijven.

Voor W.O. trekken we de natuur in of gaan we naar Samenhof.  We leren niet alleen over Geel, maar ook over Antwerpen en de andere provincies van België.

Voor muzische vorming dansen en zingen we  en  maken we leuke knutselwerkjes. Ook Frans wordt op een muzische wijze aangebracht.

Het wordt een boeiend en leerrijk jaar!