inzameling voedselpakketten voor MIN

Mensen in nood (MIN) zamelt jaarlijks voedsel in om de minderbedeelden onder ons een warme kerst te geven. We verzamelen met onze geluksvogel Hokko : niet bederfelijk voedsel zoals pasta, rijst, brikken soep, groenten, spaghetttisaus, …